Samolepka mrtvý úhel pro Francii nákladní vozidlo

35 Kč bez DPH
42,35 Kč s DPH

Povinné značení mrtvého úhlu od ledna 2021 do Francie pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny

Popis:
Od 1. januára 2021 platí vo Francúzsku povinnosť pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (nákladné i osobné), mať na vozidle vyznačené tzv. 'Mŕtve uhly', a to takým spôsobom, aby spĺňali čo najväčšiu viditeľnosť, najmä pre cyklistov, chodcov a užívateľov osobných dopravných prostriedkov a značenie bolo viditeľné zo strán aj zozadu vozidla.  Nariadenie sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí.  Výnimku majú poľnohospodárske a lesnícke vozidlá a vozidlá zimnej údržby, služobné vozidlá správy ciest a diaľnic.  Za nedodržanie povinnosti môže byť udelená pokuta vo 4. triede.  Napríklad pre súpravu ťahač s návesom je potrebné 6 ks samolepiek. Umiestnenie značiek na vozidle: Označenia musia byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmie obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidlá, svetelných a signalizačných zariadení a nesmie zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla. Znázornenie polohy značiek na vozidle: Značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle; Všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m;  na prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej i pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, u návesov je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla;  v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi. Poznámky:  motorové vozidlá a prípojné vozidlá, u ktorých je technicky nemožné splniť požiadavku na predpísanú výšku značenia (merané od zeme), budú mať značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, ale nie vyššie ako 2,10 m;  vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami, sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla čo najbližšie predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m možno upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho zasklenie;  kritériá pre umiestnenie zadných značiek neplatia pre vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné - napríklad kontajnery, cisterny, valníky, odnímateľné korby s ramenami, ap. Tieto vozidlá budú mať značenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností.  kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre prípojné vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje.  motorové a prípojné vozidlá, u ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia "mŕtvych uhlov" na bokoch / alebo v zadnej čast

  • Kód: MULKW
  • Přepravní váha: 0.01kg

Přidat do košíku:Vaše IP adresa je: 3.80.4.147
Copyright © 2023 Profi Truck Shop.
Parse Time: 2.250 - Number of Queries: 379 - Query Time: 0.4770481317749