Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") smluvní vztahy vznikající mezi firmou ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o., Řezáčova 767/50, 62400 Brno, IČ 27748910 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným zadanými daty a kontaktem v elektronické objednávce. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Učiněním závazné objednávky kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami. Zároveň prodávající zajistí, že kupující bude mít možnost seznámit se s těmito podmínkami s dostatečným předstihem před samým uskutečněním objednávky a to zejména jejich uveřejněním na stránkách tohoto internetového obchodu.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva se uzavřena odesláním objednávky kupujícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Nakupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy
  • cenu může být snížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním
Nelze vrátit zboží, které je hygienicky baleno a tento obal byl kupujícím již porušen.

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a daňový doklad.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou. Způsob platby bude též zvolen při objednání. Při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. V případě objednávky více druhů zboží různých rozměrů může být zboží odesláno ve více balících. V tom případě se mění cena za dopravu a budete telefonicky kontaktováni pracovníky obchodu. Dopravné zdarma se netýká objednávky CMR listů, kdy bude dopravné díky nízké ceně a velké hmotnosti účtováno vždy při zasílání kupujícímu.

V případě, že kupující nepřevezme zásilku od přepravní služby a bude požadovat opětovné zaslání, souhlasí s tím, že mu bude účtován další poplatek za zaslání - dle platného ceníku. Prodejce si v těchto případech vyhrazuje právo změnit za určitých podmínek způsob platby z Dobírky na Platbu převodem - před dodáním zboží.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto sepsat s přepravcem do přepravního listu řidiče a neprodleně informovat prodejce. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, neprodleně informujte přepravce a prodejce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení. O odeslané zásilce Vás vždy informujeme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k nám a kupující bude požadovat opětovné zaslání, hradí veškeré tím vzniklé náklady. Při opětovném zasílání vyžadujeme vždy platbu předem, na dobírku již nezasíláme.

Nepřevzetí zásilky: Pokud není zásilka úmyslně převzata, došlo ze strany kupujícího k porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva. Dodavatel tak má právo vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci. Stanovená částka Vám bude vyčíslena a zaslána spolu s variabilním symbolem a číslem účtu, na který je nutné pohledávku uhradit. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny k vymáhání specializované smluvní firmě, včetně všech nákladů s tím spojených.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2-15 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. V případě platby převodem bude zboží expedováno až po připsání částky na náš účet.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců,při dodání na Slovensko a pro firmy 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kontaktní spojení na Vás
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (kopie dokladu)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.


9) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELEM

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


 

ProfiTruck-shop autopříslušenství, s.r.o.
www.ProfiTruck-Shop.cz
obchod@profitruck-shop.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 4.2.2014

zpět
Vaše IP adresa je: 3.80.4.147
Copyright © 2023 Profi Truck Shop.
Parse Time: 0.708 - Number of Queries: 203 - Query Time: 0.31648869049072